Tumbler Rühle MKR 150

Tumbler Günther GPA 90 S

Tumbler Rühle MKR 300

Tumbler Rühle MKR 300

Tumbler Hanneken B2

Tumbler Rühle High Tech MGR 400

Tumbler Lutetia 500 Litros

Tumbler IGLU 250 Litros

Bombo / Tumbler Nieros LRM

Tumbler Rühle MKR 220

Tumbler al Vacio Suhner VT1500E 2 – 2

Tumbler Inject Star HS-7

Tumbler al Vacio Hanneken 1000 AKot